Mong báo mở chuyên mục “Thơ chiến sĩ”

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Chiến sĩ ta không chỉ có kỷ luật nghiêm, huấn luyện chiến đấu giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng…mà còn rất yêu thích văn hóa văn nghệ, thơ ca và có tài làm thơ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.51198.qdnd