Môn sinh Thiếu lâm múa võ dưới lá vàng rơi tuyệt đẹp

Võ thiếu lâm hay còn gọi là Kung Fu là một trong những môn võ lâu đời nhất thế giới, có nguồn gốc từ năm 495 sau Công nguyên.

Các nhà sư đang tập võ dưới cây bạch quả ở chùa Thiếu Lâm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). (Nguồn: CCTVNews)

Võ thiếu lâm hay còn gọi là Kung Fu là một trong những môn võ lâu đời nhất thế giới, có nguồn gốc từ năm 495 sau công nguyên. (Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)