"Móm nặng" vì đầu tư tài chính

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu so sánh báo cáo tài chính năm nay với năm ngoái, có thể thấy chi phí tài chính của nhiều công ty gia tăng đáng kể. Chi phí tài chính gồm quỹ dự phòng, chiết khấu thanh toán và chi phí lãi vay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=127729