Môi trường là một trong hai lĩnh vực của tác phẩm thuộc Giải báo chí với phát triển bền vững 2018

'Giải Báo chí với phát triển bền vững' là một sáng kiến truyền thông hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững. Trong số hai lĩnh vực được viết trong các sản phẩm báo chí tham dự Giải, có lĩnh vực về Môi trường.'Giải Báo chí với phát triển bền vững' là một sáng kiến truyền thông hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững. Trong số hai lĩnh vực được viết trong các sản phẩm báo chí tham dự Giải, có lĩnh vực về Môi trường.

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” đượcViện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp tổ chức vào ngày 28/6 tại Hà Nội. Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ban tổ chức (BTC) cho biết: Người gửi phải là tác giả hợp pháp của sản phẩm, hoặc là người được tác giả hợp pháp ủy quyền và được cơ quan báo chí ủng hộ. Sản phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: viết, ảnh, audio, infographic,...). Sản phẩm tham dự có thể là một bài báo hay loạt bài. Trường hợp sản phẩm dự thi là loạt bài dài kỳ, tác giả thực hiện từ trước năm 2018 và năm 2018 vẫn tiếp tục thì vẫn được tham dự. Các sản phẩm dự thi phải là bài tự sản xuất. Không hạn chế số lượng và đề tài tham gia đối với mỗi tác giả. BTC có quyền sử dụng các sản phẩm dự giải trong các báo cáo, nghiên cứu hay trích dẫn lại, đăng tải trên website của BTC và các hoạt động phi lợi nhuận khác.

Lễ phát động Giải báo chí với phát triển bền vững năm 2018

Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 dành cho các sản phẩm báo chí điện tử viết về hai lĩnh vực là Giới và Môi trường. Giải lĩnh vực Giớilà giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho mục tiêu đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái (Mục tiêu số 5 VSDGs).

Trong lĩnh vực này, các chủ đề ưu tiên của năm 2018 là: Định kiến giới; bạo lực gia đình, bạo hành giới; sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản; giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; phụ nữ và tiếp cận thông tin; phụ nữ trong bảo vệ và phát triển rừng; sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực xã hội; LGBT; bảo vệ trẻ em

Giải lĩnh vực Môi trườnglà giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho sự chung sống hài hòa giữa con ngời và thiên nhiên (Mục tiêu số 7, 13, 14 và 15 VSDGs).

Một số chủ đề ưu tiên của năm 2018 cho lĩnh vực này gồm: Bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo; canh tác bền vững; rác thải đại dương; báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp; sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng; bảo vệ động vật hoang dã.

Giải thưởng

Giải A: 20 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.

Giải B: 15 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;

Giải C: 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;

* Số lượng các giải A, B, C tùy theo chất lượng sản phẩm BTC thu được

Hạn cuối nhận bài dự giải là ngày 31/10/2018 và lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2018.