Môi trường kinh doanh: Việt Nam nhìn từ 10 tiêu chí

    2 đăng lạiGốc

    Còn nhiều vấn đề theo Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) mà Việt Nam cần giải quyết...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=5be5447198b8bd&page=category