Môi trường kinh doanh Việt Nam liệu có trụ hạng?

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Câu hỏi đặt ra có vẻ hơi sớm, nhưng xin nhắc lại rằng môi trường kinh doanh của Việt Nam đã từng tụt hạng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=ccdd4ebac2c3a2&page=category