Mối quan hệ Hà Nội-Mátxcơva sẽ luôn tốt đẹp

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Một trong những hoạt động quan trọng nhất của đoàn thị trưởng Thành phố Mátxcơva tại Hà Nội trong ngày hôm nay, 27/11, là tới chào Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/189015