Mối nguy từ mặc quần áo chật trên chuyến bay dài

(Vitinfo) – Người mặc quần áo chật trên các chuyến bay dài có thể bị nghẽn tĩnh mạch sâu (DVT), một triệu chứng trong đó có sự hình thành máu cục ở tĩnh mạch sâu.