Mỗi người Việt Nam có 12m2 nhà ở

Tổng diện tích nhà ở toàn quốc hiện đạt hơn 1.043 tỷ m2 và mức trung bình trên mỗi đầu người là 12,2 m2.

Đó là thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). Cùng với sự ấm dần của thị trường bất động sản, điểm nổi bật trong năm 2009 là công tác phát triển nhà ở đã được triển khai đều khắp ở cả đô thị và nông thôn, hướng tới mọi đối tượng trong xã hội. Riêng diện tích nhà ở trong 6 tháng đầu năm đã tăng thêm 22 triệu m2; trong đó, khu vực đô thị thêm 11,4 triệu m2 và nông thôn là 10,6 triệu m2. Hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư vào lĩnh vực BĐS vẫn chiếm gần 50% tổng vốn FDI. Thu chi ngân sách từ thị trường BĐS chiếm tỷ trọng lớn, có địa phương chiếm đến trên 50% tổng thu ngân sách. (Theo TTXVN)