Mọi người đều có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Từ ngày 14/1/2008 qui định mới về BHYTTN chính thức có hiệu lực, không còn các điều kiện bắt buộc, ai cũng có thể mua BHYTTN. Những người có nhu cầu có thể tham gia ngay từ tháng 1/2008, thông qua các đại lý của cơ quan bảo hiểm tại xã, phường.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/83353.cand