Mỗi người dân sẽ có 'Sổ sức khỏe điện tử' tích hợp trên VNeID

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1332 /QĐ-BYT về việc ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/moi-nguoi-dan-se-co-so-suc-khoe-dien-tu-tich-hop-tren-vneid-post577262.antd