Mỗi ngày, Xổ số TP. HCM chi bao nhiêu tiền để trả thưởng?

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP. HCM (Xổ số TP. HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu công ty đạt 4.745 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ kinh doanh xổ số chiếm phần lớn với 4.540 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày thu về khoảng 16,8 tỷ đồng từ bán vé số.

Mỗi ngày, Xổ số TP. HCM chi bao nhiêu tiền để trả thưởng? - Ảnh 1

Cụ thể, Công ty đã phát hành và bán ra gần 36 triệu vé số. Chi phí phát hành xổ số, hoa hồng cho các đại lý cũng chiếm 808 tỷ đồng.

Thu lớn từ bán vé, Xổ số TP. HCM chi tới 2.452 tỷ đồng trả thưởng. Như vậy, bình quân mỗi ngày, công ty chi gần 9,1 tỷ đồng trả thưởng cho người chơi.

Sau khi trừ đi chi phí trả thưởng và các chi phí phát hành, đại lý, chi phí nhân công, Công ty Xổ số TP. HCM lãi khoảng 622 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Năm 2016, doanh thu công ty ước đạt 6.252 tỷ đồng, trong đó chi phí trả thưởng khoảng 3.253 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước 812 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2016, Xổ số TP. HCM có tổng tài sản là 2.187 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền mặt với khoảng 1.356 tỷ đồng.

Xổ số TP. HCM là công ty kinh doanh xổ số có quy mô lớn nhất cả nước. Đây cũng là địa bàn có lượng người mua vé số lớn nhất. Năm 2015, doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số đạt 5.587 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 844 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động kinh doanh xổ số đặc thù mà tiền lương của cán bộ, người lao động công ty luôn ở mức cao so với mặt bằng chung. Năm 2015, thu nhập bình quân của 4 lãnh đạo chuyên trách của công ty đạt 40,3 triệu đồng/tháng, người lao động là 28,6 triệu đồng/tháng.

Bạch Dương