Mỗi ngày làm một việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều ngày 2/11/2011, Ban Chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Bộ Y tế đã tiến hành họp để xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng dự và chỉ đạo cuộc họp. Theo ông Đoàn Hữu Đủ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, trong những năm qua, được Trung ương chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo sát sao các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt cuộc vận động, cán bộ công chức trong toàn ngành y tế đã tiến hành học và làm theo tấm gương của Bác. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo, trong các năm tới, để thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có kết quả hơn nữa, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết hướng đến học và làm theo những vấn đề cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành…

PV