Mỗi ngày, khoảng 40-50 tấn rác thải y tế rắn nguy hại cần xử lý

    Gốc

    (HNM) - Theo Bộ Y tế, mỗi ngày có khoảng 300 tấn chất thải y tế phát sinh từ 1.087 bệnh viện, hơn 10.000 trạm y tế xã và 30.000 cơ sở phòng khám tư nhân trên cả nước... Trong số đó có 40-50 tấn là chất thải rắn nguy hại cần phải được xử lý.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/147910