Mỗi năm VN chịu tổn thất đến 1,4 tỉ USD do bão lũ

Mỗi năm VN có thể phải chịu tổn thất lên đến 30.200 tỉ đồng (1,4 tỉ USD) do lũ, bão và động đất.

Mỗi năm VN chịu tổn thất đến 1,4 tỉ USD do bão lũ - Ảnh 1

Tại hội thảo về giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp tổ chức hôm qua (15.11), mô hình rủi ro do thiên tai cho thấy, mỗi năm VN có thể phải chịu tổn thất lên đến 30.200 tỉ đồng (1,4 tỉ USD) do lũ, bão và động đất.

Tài sản của dân cư và tài sản của khu vực công (công sở và hạ tầng công cộng) lần lượt chiếm 65% và 11% tổng thiệt hại. Trong vòng 50 năm tới, với xác suất 40%, VN có thể phải chịu thiệt hại vượt quá 141.200 tỉ đồng (6,7 tỉ USD) do lũ, bão hoặc động đất.

Các địa phương khu vực bắc Trung bộ có tỷ lệ nghèo cao hơn cũng có xu hướng đối mặt với thiệt hại kinh tế nghiêm trọng hơn. Mô hình rủi ro thiên tai lần đầu tiên được Bộ Tài chính và WB phối hợp xây dựng tại VN, giúp Chính phủ có đánh giá tốt hơn về khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tổn thất do thiên tai. Mô hình này cũng có thể được sử dụng nhằm lập kế hoạch ứng phó với các tác động về tài chính của thiên tai trước khi chúng xảy ra và sẽ được chuyển giao trong tháng 12 tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, việc xây dựng, phát triển các hệ thống giải pháp tài chính mới về quản lý rủi ro và chuyển giao rủi ro thiên tai là cần thiết. Trong đó, bảo hiểm là một công cụ, giải pháp hữu hiệu, không chỉ giảm nhẹ gánh nặng về ngân sách, chuyển giao rủi ro ra thị trường quốc tế mà còn góp phần tăng cường nhận thức về rủi ro thiên tai, xây dựng kế hoạch và phòng, chống thiên tai.

H.Sương