Mỗi năm sẽ đầu tư 1.300 tỷ đồng cho đê biển

(SGGP).- Ngày 25-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ, nâng cấp đê biển thuộc khu vực từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (giai đoạn 2006-2010).

Từ năm 2010 đến 2015, bình quân mỗi năm ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư 1.300 tỷ đồng để hoàn thành việc củng cố, bảo vệ, nâng cấp đê biển khu vực này. Mục tiêu của chương trình là phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và ứng phó với biến đổi khí hậu. PH. VĂN