Mỗi năm có hơn 10.000 ca tim mạch được phẫu thuật

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày thành lập đến nay, Viện Tim TPHCM đã phẫu thuật được 18.000 ca bệnh về tim mạch, đào tạo 2.000 bác sĩ trên 40 tỉnh thành của cả nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=64061