Mỗi năm chỉ có một cuộc thi... “hoa hậu”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là điểm mới trong Dự thảo quy chế quản lý tổ chức thi hoa hậu, dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm 2009…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=118605