Mỗi năm, 3,5 triệu trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng

    Gốc

    NDĐT - Mỗi năm trên thế giới có khoảng 3,5 triệu trẻ em bị chết vì thiếu thực phẩm hoặc phải ăn những thực phẩm nghèo dinh dưỡng, bị suy dinh dưỡng ngay từ trong bào thai.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114040&sub=127&top=39