Mối lo bảo mật của điện thoại thông minh

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Theo một nghiên cứu mới đây, điện thoại thông minh (ĐTTM) có nguy cơ bảo mật lớn hơn cả MTXT và các thiết bị lưu trữ di động.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10287&t=pcolarticle