Mối liên hệ giữa điện thoại và chứng u não ở trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - U não là một dạng ung thư của tế bào thần kinh đệm, một loại tế bào có chức năng hỗ trợ hệ thần kinh trung tâm. Theo cuộc nghiên cứu ung thư thì khoảng một nửa số ca mắc u não sơ cấp là u thần kinh đệm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=96999