Môi giới gặp nạn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Gần 1 năm trời mất giá và đóng băng, thị trường bất động sản làm cho những nhà đầu tư rơi vào tình trạng khó khăn vì chôn vốn. Hàng loạt công ty môi giới tranh thủ ra đời để “đáp ứng nhu cầu thị trường” thời điểm nóng cũng đứng trước nguy cơ đóng cửa.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081115233748.aspx