Môi giới chứng khoán: Nghề đang “nổi” tại Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nghề môi giới tự do không mới tại TTCK nước ngoài, nhưng tại Việt Nam , đây là nghề mới và rất cần phát triển.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=51495