Mỗi cụm dân cư phải có một tổ bảo vệ dân phố

    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - UBND TP vừa có Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP (ngày 17-4-2006) của Chính phủ về bảo vệ dân phố (BVDP) trên địa bàn TP.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/157428