Mỗi cơ quan chỉ nên ban hành một loại văn bản quy phạm pháp luật

    Gốc

    (HNMĐT) - Sáng 15-11, thảo luận về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), nhiều đại biểu QH bên cạnh việc tán thành ban hành luật trong thời điểm hiện nay, còn nhấn mạnh việc mỗi cơ quan nhà nước chỉ nên ban hành một loại văn bản quy phạm pháp luật.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/150519