Mới có 48/139 bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước thải...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tại buổi khảo sát về tình hình xử lý nước thải, rác thải của Bệnh viện Triều An (ngày 15-8-2008) vừa qua. Cả thành phố có 193...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/08/20080818.899