Mỗi bức họa là một câu chuyện

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trách nhiệm của người họa sĩ không chỉ là có những tác phẩm nghệ thuật, những đứa con tinh thần nơi tiền tuyến, mà phải giữ gìn chúng cho bằng được. Người còn thì họa còn-Họa sĩ Phạm Ngọc Liệu nói.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/gapgocuoituan/2009/4/187162