Mỗi bình gas rẻ đi 5.000 đồng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Hôm 20/9, các công ty Saigon Petro, Gia Đình gas, Saigon gas, Petrolimex gas... đều thông báo giảm khoảng 5.000 đồng/bình loại 12 kg. Riêng Petrolimex gas giảm 3.000 đồng/bình loại 12 kg và bình 13 kg...

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20063