Mới 17 tuổi đã cầm đầu băng nhóm “quậy”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Công an TP Bniên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm ở tuổi choai choai (đa phần ở tuổi từ 14 đến 18 tuổi) với 40 đối tượng tham gia do Nguyễn Minh Dương (tức Dương “lé”, 17 tuổi) cầm đầu....

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7851627993/mlnews.2008-03-12.6014649562