Môdămbích muốn xuất nhiều hàng hóa vào Việt Nam

    Báo VTC News
    Gốc

    Bộ trưởng Công thương Môdămbích cho biết nước này muốn xuất khẩu nhiều hàng hóa vào Việt Nam và ngược lại, nhập khẩu từ Việt Nam những mặt hàng Môdămbích có nhu cầu như lương thực, thực phẩm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253838/Default.aspx