Mockva, thủ đô văn hóa

Hanoinet - Hình ảnh dễ bắt gặp ở Mockba là đâu đâu cũng thấy cảnh mọi người sải những bước chân vội vàng, tay xách cặp hoặc vai đeo túi, còn tay kia ôm khư khư cuốn sách dày cộp để khi đã yên vị trong tàu điện ngầm, trên ô tô hoặc xe điện...