Móc túi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vừa về đến cổng, tôi đã thấy cô em họ ngồi ủ rũ trên ghế. Kể cũng lạ, tự dưng hôm nay nó lại có thời gian đến thăm tôi. Mà sao trông mặt mũi lại thế kia không biết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=145230