Mốc thời gian tuyển sinh ngành giáo dục mầm non 2024.

Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học cũng như tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/moc-thoi-gian-tuyen-sinh-nganh-giao-duc-mam-non-2024-117645.htm