Mốc son mới trong nền ngoại giao Việt Nam

    VNEWS
    10 liên quanGốc

    Khi những phút cuối cùng của phiên họp kết thúc tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) tại trụ sở Liên hợp quốc vừa khép lại, Việt Nam có thể tự hào đã điểm thêm một mốc son vào lịch sử nền ngoại giao nước nhà: Đó là đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch lần thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA 2020-2021, một nhiệm kỳ nhận được sự công nhận từ chính bạn bè quốc tế.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/moc-son-moi-trong-nen-ngoai-giao-viet-nam-210021.htm