Mobile Money chính thức kết nối với hệ thống ngân hàng

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    573 liên quanGốc

    Sau một tháng triển khai thí điểm, bắt đầu từ hôm nay (06/10), người dùng Mobile Money có thể thực hiện dịch vụ chuyển và nhận tiền với gần 40 Ngân hàng. Đây là hoạt động thiết thực của Ngành ngân hàng và các Nhà mạng trong việc phát triển hạ tầng thanh toán và Chuyển đổi số quốc gia.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/mobile-money-chinh-thuc-ket-noi-voi-he-thong-ngan-hang-55326.htm