MobiFone tham gia Telecomp 2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 26/11/2008, MobiFone đã khai trương gian hàng tại Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008, triển lãm các công nghệ hiện có và 3G đến hết ngày 29/11/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12243&chnlid=16&t=pcolarticle