MobiFone sẽ công khai thông tin IPO

    Báo Tiền Phong
    3 đăng lạiGốc

    Quá trình cổ phần hóa MobiFone đang đến đâu? Bao giờ MobiFone tiến hành IPO? MobiFone có giấu thông tin trước khi IPO?... Thanh Niên đã phỏng vấn ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Thông tin di động (VMS) - doanh nghiệp khai thác và cung cấp mạng MobiFone.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/11/12/215637.tno