MobiFone quyết tâm trở thành mạng 3G đầu tiên ở Việt Nam

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Năm 2007 là một năm thành công về nhiều mặt của mạng viễn thông di động MobiFone. Công ty VMS được UNDP xếp hạng Top 20 trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam và được Cục Quản lý chất lượng - Bộ TT&TT công bố chất lượng mạng di động đạt chỉ tiêu kỹ thuật cao nhất....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=14268