Mobifone mang One Search tới người tiêu dùng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Từ 13/06/2008 đến 13/07/2008 - Công ty MobiFone triển khai chương trình tiếp thị trực tiếp mang tên “Sức mạnh thông tin”...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/170729