MobiFone làm việc với Bộ Thông tin Truyền thông về cổ phần hóa

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    MobiFone mới đang dừng ở việc chọn ra được nhà thầu tư vấn cho quá trình cổ phần hóa...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=1693d949f6dbb3&page=category