MobiFone công bố mục tiêu chất lượng năm 2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 5/5/2008, tại Hà Nội, công ty Thông Tin Di Động VMS đã công bố quyết định mục tiêu chất lượng năm 2008 của mạng MobiFone.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9968&t=pcolarticle