Mổ xẻ cổ phiếu dệt may

TT - Hơn 20 doanh nghiệp dệt may đang chạy đua thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lại ngập ngừng với cổ phiếu (CP) dệt may.