Mở thí điểm đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những lớp tổ chức học ban ngày sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy, các lớp tổ chức học ban đêm sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=119157