Mở rộng thị trường cầm cố - thế chấp

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Hiện nay, việc vay vốn ngân hàng để đầu tư cho bất động sản rất khó khăn, còn vốn huy động từ khách hàng lại bị hạn chế bởi quy định của Nhà nước...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/08/12/044833/9556