Mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại bảy tỉnh

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1757/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý mở rộng thí điểm thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tại các cục hải quan của bảy tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đác Lắc, Tây Ninh, Long An. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện cụ thể, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra; tập trung chỉ đạo tổng kết giai đoạn thực hiện thí điểm để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chính thức về TTHQĐT.