Mở rộng quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện để thúc đẩy thị trường viễn thông

  Cũng trong chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

  Đa số các đại biểu đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, cách thức cơ quan chủ trì thẩm tra đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Tuy nhiên cũng đề xuất mở rộng quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện; đồng thời sớm tăng cường hợp tác với các quốc gia nhằm thúc đẩy quốc tế thống nhất ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, thiết bị 5G.

  Về quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện, một số đại biểu cho rằng, trong luật hiện hành cũng như trong dự thảo luật chỉ đặt vấn đề cho phép chuyển nhượng đối với trường hợp tần số vô tuyến điện được phẩn bổ cấp giấy phép theo phương thức đấu giá. Do đó cần tính đến việc nghiên cứu mở rộng quyền để được chuyển nhượng và mở rộng đối với phương thức thi tuyển, phương thức trực tiếp.

  Ông ĐỒNG NGỌC BA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: “Trên thực tế đến nay vẫn chưa thực hiện đấu giá, tức là chưa có việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, cần có giải pháp thúc đẩy thị trường, loại hàng hóa, dịch vụ này. Do đó cần tính đến việc nghiên cứu mở rộng quyền để được chuyển nhượng và mở rộng đối với phương thức thi tuyển, phương thức trực tiếp."

  Dự thảo Luật quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ và quyền hạn đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Về vấn đề này, đại biểu đề nghị cần xác định rõ đây là biện pháp quản lý hay xử phạt hành chính và có cơ sở cho vấn đề này.

  Ông DƯƠNG KHẮC MAI, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông:“Nếu chỉ là biện pháp quản lý cần làm rõ cơ sở nào để đề xuất. Bởi việc áp dụng các biện pháp đình chỉ một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Còn nếu đây là biện pháp xử phạt vi phạm hành chính cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong mối quan hệ với Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bởi theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc đình chỉ hoạt động có thời hạn là một trong những biện pháp xử lý, xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, để áp dụng biện pháp này, hoạt động đó phải gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe của con người, môi trường."

  Giải trình một số ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, phương thức đấu giá được sử dụng nhiều với mục tiêu chính là tài chính, phương thức thi tuyển được sử dụng khi hướng tới nhiều mục tiêu như khuyến khích công nghệ mới, tăng độ phủ sóng, khuyến khích cạnh tranh. Cấp trực tiếp chỉ dùng trong trường hợp cấp lại, cấp trong tình trạng khẩn cấp, phục vụ quốc phòng an ninh, chống thiên tai, dịch bệnh.

  Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:"Dự thảo quy định các điều kiện xét cấp lại giấy phép sử dụng băng tần gồm có phù hợp với quy hoạch và doanh nghiệp không vi phạm các cam kết triển khai mạng viễn thông, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về viễn thông, tần số vô tuyến điện. Nếu như không phù hợp với quy hoạch mới thì mới thu lại, còn vẫn phù hợp với quy hoạch thì không thu lại, dự thảo quy định trước thời điểm giấy phép hết hạn là 3 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phải công bố quy hoạch tần số sử dụng cho giai đoạn tiếp theo. ..Xem xét các kinh nghiệm quốc tế thì thấy trong số 32 nước gần đây có quy định về cấp lại giấy phép trong luật thì thời điểm xem xét cấp lại sớm nhất là 3 năm, tức là chúng ta đã dùng mức cao rồi. Bởi vậy, việc lựa chọn thời hạn 3 năm để công bố quy hoạch đã là dành đủ thời gian cho các doanh nghiệp."

  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định , Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

  Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mo-rong-quyen-chuyen-nhuong-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-de-thuc-day-thi-truong-vien-thong