Mở rộng quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Ngày 27-12, UBND tỉnh đã thông qua quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu I, KKT Cửa khẩu Nam Giang tại xã La Dêê, H. Nam Giang với chức năng khu vực lập quy hoạch là khu kiểm soát cửa khẩu và khu thương mại dịch vụ cửa khẩu, kết hợp cụm dân cư mới vùng biên giới.

Phạm vi mở rộng tại thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, H. Nam Giang có quy mô 14,4ha. Tổng dự toán kinh phí khoảng 1.194.870.000 đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Đông Phương