Mở rộng quốc lộ 1 từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ

TT (TP.HCM) - Ban quản lý dự án 1 (PMU1) vừa khởi công xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ (từ đầu cầu Mỹ Thuận đến đường xuống bến phà Cần Thơ) dài 33,4km.