Mở rộng "một cửa", chấm dứt "một dấu"

    1 đăng lạiGốc

    Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cơ chế "một cửa, một dấu" trên địa bàn, UBND TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ có chỉ thị triển khai cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước từ TP, quận - huyện đến phường - xã, thị trấn.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Nhadat/2008/5/26/240850.tno