Mở rộng đối tượng người Việt ở nước ngoài được mua nhà

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bộ Xây dựng đề nghị cho phép người gốc Việt Nam được cấp giấy miễn thị thực được sở hữu một nhà ở tại Việt Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/99216.cand